Pomiary natężenia oświetlenia to jedne z najczęstszych badań wykonywanych w pomieszczeniach i na

                          stanowiskach pracy. Pozwalają zweryfikować zgodność posiadanego na terenie zakładu pracy oświetlenia z Polskimi

                          Normami, a przede wszystkim jego dostosowania do rodzaju zadań, jakie wykonują pracownicy. Nieprawidłowo

                          dobrana intensywność światła na stanowisku pracy — zbyt duże lub zbyt małe natężenie — może znacząco wpływać nie tylko na samopoczucie i efektywność pracownika, ale nawet jego zdrowie. Najczęściej nieodpowiednie oświetlenie skutkuje nawracającymi migrenami oraz bólem oczu, co szybko może przełożyć się na gorszą wydajność w pracy.

Protokół z badań opracowywany jest niezwłocznie po wykonaniu pomiarów . Jest to także dowód na realizację obowiązku nakładanego na pracodawców przez przepisy prawa pracy.

W zależności od zakresu badań, pomiary oświetlenia elektrycznego mają cennik określany indywidualnie. Przy szacowaniu kosztów usługi pod uwagę brana jest między innymi ilość stanowisk/ obszarów, na których ma być wykonany pomiar.

Jesteśmy do dyspozycji – w razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Pomiary natężenia oświetlenia światłem elektrycznym

 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych