Praktyczne ćwiczenia

z ewakuacji

Usługi BHP Szczecin

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  – Dz. U. Nr 109, poz. 719, właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV,  powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji  oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

 

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników,  w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji  oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym  niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

 

Jak przygotować praktyczne sprawdzenie ewakuacji?

Pomożemy Ci w zaplanowaniu, przeprowadzeniu oraz udokumentowaniu praktycznych ćwiczeń w ewakuacji. Podczas ćwiczeń prowadzimy obserwację nad czynnościami ewakuacyjnymi, sprawdzamy współdziałanie urządzeń przeciwpożarowych i kontroli dostępu, sposób realizacji procedur ewakuacyjnych itp.

Po przeprowadzeniu ćwiczeń i zebraniu wszystkich informacji przygotujemy wyczerpujący raport z wnioskami.

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu ewakuacji i jej złożoności. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych