Szkolenia BHP

 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny wynikając z przepisów prawa pracy i są nieodzownym elementem wiedzy o istniejących zagrożeniach w miejscu pracy.

Szkolenia prowadzone są w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenia wstępne BHP organizowane są w dniu przystąpienia pracownika do pracy a szkolenia okresowe w terminach zależnych od stanowiska pracy tj. co rok, trzy, pięć a nawet co 6lat. Co ważne! Szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie mogą odbywać się online.

Natomiast mogą odbywać się online dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, kierowniczych, inżynieryjno-technicznych, a także dla pracodawców i osób zajmujących stanowiska wyżej niewymienione (np. nauczyciele, pracownicy ochrony zdrowia, informatycy i in.)

Kto może prowadzić szkolenie wstępne BHP? Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp. Pierwsza cześć szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny trwa 3 godziny lekcyjne. Druga część – instruktaż stanowiskowy trwa 8 godzin lekcyjnych. W przypadku stanowisk administracyjno-biurowych druga część może zostać skrócona do 2 godzin lekcyjnych. To oznacza, że szkolenie wstępne BHP trwa od 5 godzin lekcyjnych (1 dzień) do aż 11 godzin lekcyjnych (pierwsze dwa dni pracy pracownika). Praktycznie każdy pracownik powinien ukończyć szkolenie wstępne BHP. Z jednym wyjątkiem – szkolenie wstępnego przed dopuszczeniem do pracy nie musi przechodzić pracownik, który podejmuje pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio lub z przerwą do 30 dni przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Szkolenia okresowe BHP mogą obywać się stacjonarnie lub online.

Szkolenia online prowadzone są  przez platformę ClikMeetting Online. Po weryfikacji uczestnik szkolenia na podany adres e-mail otrzymuje link z zaproszeniem do szkolenia w czasie rzeczywistym.

Cena szkolenia okresowego BHP zależy od stanowiska pracy. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP.

Zapraszamy do kontaktu e-mail: biuro@bhplexis.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 609 681106