Szkolenia przeciwpożarowe

 

W myśl art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynków, obiektów budowlanych lub terenów a także użytkownik obiektu ma obowiązek zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ustawodawcy proponujemy przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia przeciwpożarowe nigdy nie są prowadzone w identyczny sposób. Każdy obiekt ma bowiem swoją specyfikę, dlatego zawsze przed zajęciami dokładnie analizujemy zagrożenia mogące wystąpić w danym miejscu pracy i to im poświęcamy znaczną część szkolenia przeciwpożarowego.

Stałym elementem naszych kursów ochrony przeciwpożarowej jest zapoznanie uczestników

z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla danego obiektu.

Łączny czas szkolenia wynosi 3 godziny lekcyjne (w zależności od potrzeb program można skrócić bądź rozszerzyć o dodatkowe elementy jak np. praktyczne użycie gaśnic).

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Cena każdego szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej ustalana jest indywidualnie

w zależności od liczby uczestników.

W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych