WYPEŁNIK FORMULARZ

2

4

3

1

Opracowanie kompletnego wniosku

Zanim podejmiesz decyzję o wypełnieniu wniosku dotyczącego dotacji na poprawę bezpieczeństwa pracy – dokładnie przeanalizuj sytuację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej firmie. Aby skutecznie pozyskać dotację z ZUS w 2022 roku, zalecamy skorzystanie z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów. Wypełnienie wniosku płatnka składek jest złożone i wymaga wiedzy z tego zakresu. Nie czekaj i skontaktuj się z nami aby zdobyć nawet 300.000 PLN dla swojej firmy.

Wybór przedmiotów dofinansowania

Przedmiotem, który ma zostać  objęty dofinansowaniem z ZUS,  w 2022 roku może być maszyna lub urządzenie poprawiające bezpieczeństwo podczas pracy. Zabezpieczenie istniejących maszyn i urządzeń również jest objęte niniejszym programem.Szczegółowa lista dopuszczalnych przedmiotów znajduje się obok.

Przyznanie dotacji - podpisanie umowy

Po przyznaniu dofinansowania  na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy następuje podpisanie umowy.

Kwalifikacja

Najlepszym i najszybszym sposobem na sprawdzenie, czy Twoja firma kwalifikuje się do uzyskania dotacji z ZUS, jest wypełnienie darmowego wniosku i oczekiwanie na naszą odpowiedź. Staramy się, aby czas odpowiedzi wynosił maksymalnie do 3 dni roboczych.

Aby uzyskać dofinansowanie dla firm ZUS 2022 na zakup maszyn i urządzeń poprawiających bezpieczeństwo pracy — o maksymalnej wartości 300.000 PLN, należy przejść przez cztery etapy opisane poniżej.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;

 • nie zalega z opłacaniem podatków;

 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu Wniosku?

Etapy uzyskania dofinansowania

Jak uzyskać dofinansowanie

Warunki udziału w konkursie

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie z ZUS na BHP

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

 • środki ochrony indywidualnej.

Od kilku lat można otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotacje na poprawę warunków pracy. O środki może ubiegać się każda firma, która przygotuje wypełniony wniosek o dofinansowanie z ZUS projektu  inwestycyjnego lub doradczo-inwestycyjnego w zakresie BHP. Ostatni konkurs został ogłoszony  w 2023 r. (Konkurs Nr 2022.01).

 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych