Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, nazywana również Instrukcją Przeciwpożarową lub Instrukcją Pożarową, to dokument określający zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w danym obiekcie (budynku, innym obiekcie budowlanym, terenie), którego posiadanie jest wymagane w okresie użytkowania obiektu począwszy od jego odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Obowiązek sporządzenia i wdrożenia instrukcji spoczywa na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku obiektu lub jego części stanowiącej oddzielną strefę pożarową.

 

W skład instrukcji wchodzą takie zagadnienia, jak:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej odnoszące się do przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku,

  • określenie obowiązkowego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

  • zalecane sposoby postępowania podczas wystąpienia pożaru, ze szczególnym uwzględnieniem planów ewakuacyjnych,

  • wskazanie osób wykonujących instrukcję,

  • plany obiektów i terenów przylegających do właściwego obiektu, z określeniem wymiarów, wskazaniem stref pożarowych oraz warunków ewakuacyjnych.

 

IBP powinna być aktualizowana raz na dwa lata, bądź po zmianach sposobu eksploatowania obiektu.

Cena instrukcji zależy od rodzaju prowadzonych procesów technologicznych, składowanych materiałów, wielkości

obiektu budowlanego, dostępności danych o obiekcie budowlanych (np. książki obiektu budowlanego, pomiarów

instalacji elektrycznych itp.).

Czas realizacji około od dwóch tygodni do 4 tygodni. 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail w celu przedstawienia ceny opracowania IBP.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych