Usługi BHP Szczecin
Usługi BHP Szczecin

Ocena ergonomiczna 

Dochodzenia powypadkowe

Pomiary natężenia oświetlenia światłem elektrycznym

Audyty i kontrole stanu BHP

Doradztwo BHP

Kompleksowa obsługa  firm

      Bezpieczeństwo i higiena pracy

Instrukcje i procedury

Usługi BHP Szczecin

Ocena ryzyka zawodowego

Szkolenia BHP

 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych