Szkolenia  przeciwpożarowe

Praktyczne ćwiczenia

z ewakuacji osób

Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Analiza i ocena

         bezpieczeństwa pożarowego

Szkolenia przeciwpożarowe dla osób wyznaczonych do ewakuacji

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

IBP

Ochrona Przeciwpożarowa

 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych