Zainteresowany? Wyślij formularz darmowej wyceny                 

Imię

Twój e-mail:

Proszę o przedstawienie oferty cenowej usług bhp (i lub ppoż) dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego:

od 1-9 osób

od 10-25 osób

powyżej 26 osób

Wybierz zakres usług, który Cię interesuje:

Stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp, w cenie: szkolenia bhp, postępowania powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego, wyposażenie w niezbędne instrukcje, kontrole stanu bhp,prowadzenie wszelkiej dokumentacji bhp,wykonywanie zadań służby bhp.

Szkolenie wstępne bhp.

Szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych.

Szkolenie okresowe online dla pracowników administracyjno- biurowych i innych.

Szkolenie okresowe online dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami.

Szkolenie okresowe online bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Przeprowadzenie postępowania powypadkowego.

Opracowanie kompleksowej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (zawierającą czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne).

Opracowanie instrukcji BHP.

Analiza i ocena stanu bhp w firmie.

Opracowanie procedur, zarządzeń lub wytycznych w zakresie bhp.

Doradztwo i opiniowanie z zakresu prawa pracy i BHP.

Koordynacja BHP budowy, projektu.

Jesteśmy przed kontrolą PIP/PIS.

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Audyt bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Próba ewakuacyjna, ćwiczenia ewakuacyjne obiektu (przygotowanie i organizacja).

Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR).

Dodatkowe informacje:

Oświadczam, że zapoznałem(/am) się z Polityką Prywatności. *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z obsługą powyższego formularza i przesłanie do mnie w odpowiedzi informacji handlowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem(/am) poinformowany(/a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest BHP Lexis ul. Uczniowska 4D/30; 70-893 Szczecin. Staramy się odpowiadać na wiadomości w ciągu 24 godzin. Jeśli nie dostaniesz przez ten czas odpowiedzi - sprawdź folder "Spam" lub skontaktuj się telefonicznie.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych