Instrukcje i procedury bhp

Zgodnie z  § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (…) Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

 

Instrukcje, o których mowa powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

 

Na krajowym rynku jest wielu producentów instrukcji, którzy w różnoraki sposób podchodzą do tego zagadnienia, co gorsze wielu z nich podchodzi do niego w sposób niezgodny z prawem, co oznacza że oferowane przez nich instrukcje są kompletnie bezwartościowe. Na domiar tego  spotykamy się z wystawą czy galerią instrukcji bhp, ładnych i kolorowych ale pustych merytorycznie zakupionych dla dobrego samopoczucia.

 

W kulturze bezpieczeństwa pracy doczesne miejsce mają procedury określające wymagania z zakresu bezpieczeństwa, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc prace na każdym stanowisku. Ich treść wynika z obowiązujących przepisów i zasad bhp, a także szczegółowych norm dotyczących maszyn, urządzeń, narzędzi, zabezpieczeń oraz wskazówek technologicznych dla różnych rodzajów prac.

 

Przykładowo może to być procedura dotycząca oceny ryzyka zawodowego i jego uaktualniania, procedura magazynowania, procedura sytuacji awaryjnych, procedura prac niebezpiecznych, procedura w zakresie szkoleń bhp. Istniejące dokumenty z zakresu bhp (instrukcje wewnątrzzakładowe) są swoistymi procedurami, jednak nie wskazują na osoby za nie odpowiedzialne, do czego zobowiązuje norma systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną.

Cenę instrukcji lub procedury ustalamy indywidualnie. Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

 

 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych