Ocena ryzyka zawodowego

Na co dzień zarządzając wieloma procesami w organizacji, wiążąc koniec z końcem zapewne musisz podejmować różne decyzje. Z każdą podejmowaną decyzją wiąże się ryzyko. Czasami ryzyko jest tak małe, a nawet pomijalne, że o nim zapominamy.  Niekiedy natomiast nie uwzględnienie określonych czynników może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

 

Dlatego też pojęcie ryzyka zawodowego pojawiło się w dyrektywie unijnej z dnia 12 czerwca 1989 roku

o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas

pracy. Ocena ryzyka zawodowego to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim realne narzędzie

do analizy bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Opracowując ocenę ryzyka zawodowego zwracamy

uwagę na analizę stanu bieżącego (charakterystyka zagrożenia, jego konsekwencje oraz stopień ryzyka),

a następnie przechodzimy do działań korygujących.

 

Zlecając nam oszacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jesteś pewien, że została wykonana w sposób prawidłowy na bazie naszej wiedzy

i wieloletniego doświadczenia. Metod przeprowadzania analizy ryzyka zawodowego jest wiele m.in. polska norma PN-N-18002; PHA, z ang. Preliminary Hazard Analysis; Risk Score; JSA z ang. Job Safety Analysis. Nie martw się podpowiemy, która z metod sprawdzi się najlepiej w Twoim zakładzie pracy i będzie zrozumiała dla pracowników.

 

W ocenie znajdziesz dwukrotne szacowanie ryzyka zawodowego (przed i po wprowadzeniem działań profilaktycznych). Dzięki temu łatwiej możesz przeanalizować minimalizację ryzyka po wprowadzeniu środków zaradczych.

 

Po otrzymaniu wartości ryzyka, stwierdzamy czy jest na poziomie akceptowalnym. Dla nieakceptowalnego ryzyka wymagane jest podjęcie natychmiastowych działań (np. przez zastosowanie środków ochronnych). Praca nie może być rozpoczęta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.

Jeżeli otrzymujemy ryzyko na poziomie dopuszczalnym, warto się zastanowić czy jest możliwość dalsza poprawa warunków pracy. W innym przypadku powinniśmy zapewnić, zawodowe pozostaje najwyżej na tym samym poziomie.

 

Kolejnym krokiem jest bieżące monitorowanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, które występują na danym stanowisku pracy. Każda firma się zmienia, a zmianom mogą również podlegać różne zagrożenia związane z wykonywaną pracą. Dzięki stałemu kontaktowi, jesteśmy w stanie określić, czy wymagane jest ponowne szacowanie ryzyka zawodowego. Jak widzisz jest wiele zmiennych wpływających na kształt oceny ryzyka zawodowego dlatego zachęcamy do kontaktu na podstawie którego oszacujemy koszt całkowity opracowania.

 

 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych