Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w firmach i instytucjach do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zgodnie  z art. 209(1) Kodeksu Pracy.

 

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa pożarowego w firmach, instytucjach, zakładach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych oraz gaszenia pożarów przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

 

Zakres tematyczny

  1. Analiza i ocena zagrożenia pożarowego dla zakładów określonej branży oraz zasady postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

  2. Analiza warunków ewakuacji. Procedury postępowania

  3. w przypadku alarmu ewakuacyjnego.

  4. Praktyczne ćwiczenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Gaszenie ognia z użyciem różnych rodzajów, typów gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych.

 

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników.
W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Szkolenia przeciwpożarowe

dla osób wyznaczonych

do ewakuacji osób

 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych